Hovedseksjon

Om skolelostjenesten

Romske flagget

Skolelostjenesten arbeider med den nasjonale minoriteten rom. Skoler som har romske elever kan få hjelp fra Skolelostjenesten. Skolelosene bistår med kulturkompetanse, deltar i møter mellom skole og foresatte, bistår i undervisningen, gir leksehjelp og kan gå inn som brobyggere mellom skole og hjem. Tjenesten arrangerer leksehjelp på det romske kulturhustet Romano Kher. Skolelostjenesten holdt tidligere til på Oslo Voksenopplæring Skullerud, men har flyttet til Språksenteret. Våre ansatte arbeider ute på de skolene der elevene vi følger opp er.

Skolelostjenesten er finansiert av Kommunal- og distriktsdepartementet og arbeider med å styrke læringsutbyttet til romske elever, redusere fravær og øke andelen elever som fullfører grunnopplæringen.

Kontaktinformasjon:

Koordinator Solbjørg Mikkelsen

Telefon: 902 40 453

 

Våre andre ansatte i Skolelostjenesten finner du her.