Logo uten bakgrunn

Kort om Språksenteret

Språksenteret etablert som treårig prosjekt høsten 2015.

 

 Mål:

  •  Å lære elevene norsk raskest mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen

 Mandat:

  • Utvikle nye konsept for intensiv norskopplæring
  • Gi opplæring til elever 5.-10. trinn
  • Gjennomføre felles kartlegging for alle nyankomne 3. - 10. trinn.

 

Kartleggingen skal gi grunnlag for å vurdere om eleven best får ivaretatt sitt opplæringstilbud ved nærskolen, i alfabetiserings- eller mottaksgruppe eller ved Språksenteret.

Henvisning til Språksenteret skjer via nærskolen.

 

 

Drawing of a city