21.6.2018: Språksenteret ønsker nye og "gamle" elever velkommen til skolestart mandag 19. august kl. 0815-1315. // The school reopens...

15.6.2018: Hjelp barnet ditt med lesing, skriving og matematikk på morsmålet

21.6.2018: Språksenteret ønsker nye og "gamle" elever velkommen til skolestart mandag 19. august kl. 0815-1315. // The school reopens...

15.6.2018: Hjelp barnet ditt med lesing, skriving og matematikk på morsmålet

Kort om Språksenteret

Språksenteret etablert som treårig prosjekt høsten 2014. Fra høsten 2018 gikk Språksenteret over fra prosjekt til ordinær drift.

Mål:

  • Nyankomne elever skal lære norsk raskest mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen.

 

 Mandat:

  • Faglig ansvar for undervisningen i innføringstilbud i grunnskolen Osloskolen
  • Gi tilbud om utadrettet virksomhet i form av kurs, veiledning og utviklingsarbeid
  • Kartlegge nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag (3.-10. trinn)
  • Kartlegge ved individuelt inntak til videregående skole for elever med kort botid i Norge
  • Sørge for skoleplass i innføringstilbud eller ved nærskolen for elever 3.-10. trinn
  • Gi norskopplæring til nyankomne elever på 5. til 10. trinn, som kan forventes å ha rask progresjon
  • Gi norskopplæring til barn og unge 1.-10. trinn som har opphold ved Refstad transittmottak

 

Kartleggingen skal gi grunnlag for å vurdere om eleven best får ivaretatt sitt opplæringstilbud ved nærskolen, i alfabetiserings- eller mottaksgruppe eller ved Språksenteret.

Henvisning til Språksenteret skjer via nærskolen.

Nullmobbing

nullmobbing.no