Opplæringstilbud og søknadsprosessen

I vedlegget finner du oversikt over de ulike skoletilbudene med veiledende kriterier, og en oversikt over søknadsprosessen: innsøking, kartlegging, vedtak om skoleplass og skolestart. Kravene som er beskrevet er ikke absolutte, men inngår i en helhetlig vurdering av søkerens ferdigheter.

En kort oversikt over hele prosessen for deg som søker inviduelt opptak for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge:

 • Du har møte med rådgiver på skolen og diskuterer videre skolegang, ser på de ulike tilbudene som kan være aktuelle for deg og søknaden.
 • Dere søker om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetspråklige elever innen 1. februar
 • Du får innkalling til kartlegging i posten og per SMS. Vi skal kartlegge hva du kan i fag etter norske læreplaner (Kunnskapsløftet) og det språklige nivået ditt i norsk og engelsk etter Det felles europeiske rammeverket for språk. Kartleggingen består av to deler for de aller fleste søkere:
  1. Digital gruppekartlegging på Språksenteret (norsk, matematikk, engelsk). Fire timer. Kartleggingen er digital på pc i lokalene våre.
  2. Individuell fagsamtale med lærer (norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk). Ca. en time.
 • Språksenteret skriver pedagogisk rapport til deg og Inntakskontoret. Denne vil du få i posten.
 • Inntakskontoret lager vedtak om skoleplass. Du får svar i juni.
 • Du takker ja eller nei til tilbudet. Hvis du takker nei må du søke ordinært opptak.

 

 

 

Tilbud i grunnskolen

 • 1-årig grunnskole
 • 2-årig grunnskole
 • 3-årig grunnskole
 • Intensiv grunnskole
 • Norskopplæring

Tilbud i videregående opplæring

 • Forberedende VG1
 • Forberedende VG1 med matematikk
 • Forberedende VG1 med engelsk
 • Studiespesialisering for minoritetsspråklige
 • Ordinære programområder
 • Komprimert studiespesialisering for minoritetsspråklige
 • Norskopplæring