Hovedseksjon

Opplæringstilbud og søknadsprosessen

I vedlegget finner du oversikt over de ulike skoletilbudene med veiledende kriterier, og en oversikt over søknadsprosessen: innsøking, kartlegging, vedtak om skoleplass og skolestart. Inntakskontoret lager vedtak om skoleplass. Kriteriene er ikke absolutte; hele eleven sin kompetanse og situasjon er med i vurderingen.

Under får du en kort oversikt over prosessen for deg som søker 'Individuelt opptak for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge':

 1. Du har møte med rådgiver på skolen og diskuterer videre skolegang. Dere ser på de ulike tilbudene som kan være aktuelle for deg.
 2. Dere søker om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever innen 1. februar.
 3. Du får innkalling til kartlegging i posten og på SMS. Språksenteret skal kartlegge hva du kan i fag etter norske læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) og det språklige nivået ditt i norsk og engelsk etter Det felles europeiske rammeverket for språk. Kartleggingen består av to deler for de aller fleste søkere:
 4. Digital gruppekartlegging på Språksenteret (norsk, matematikk, engelsk). Fire timer. Kartleggingen er digital på pc.
 5. Individuell fagsamtale med lærer (norsk, naturfag, samfunnsfag og engelsk). Cirka en time. 
 6.  Språksenteret skriver pedagogisk rapport til deg og Inntakskontoret. Denne vil du få i posten.
 7.  Inntakskontoret lager vedtak om skoleplass. Du får svar i juni.
 8.  Du takker ja eller nei til tilbudet. Hvis du takker nei, må du søke ordinært opptak.

 

 

 

Tilbud i grunnskolen

 • 1-årig grunnskole
 • 2-årig grunnskole
 • 3-årig grunnskole
 • Intensiv grunnskole
 • Norskopplæring

Tilbud i videregående opplæring

 • Forberedende VG1
 • Forberedende VG1 med matematikk
 • Forberedende VG1 med engelsk
 • Studiespesialisering for minoritetsspråklige
 • Ordinære programområder
 • Komprimert studiespesialisering for minoritetsspråklige
 • Norskopplæring