Oversikt over tilbud og søknadsprosessen

Til høyre finner du oversikt over de ulike skoletilbudene og en oversikt over søknadsprosessen: innsøking, kartlegging, vedtak om skoleplass og skolestart.