Opplæringstilbud og søknadsprosessen

I vedlegget finner du oversikt over de ulike skoletilbudene med veiledende kriterier, og en oversikt over søknadsprosessen: innsøking, kartlegging, vedtak om skoleplass og skolestart. Kravene som er beskrevet er ikke absolutte, men inngår i en helhetlig vurdering av søkerens ferdigheter.

 

En kort oversikt over hele prosessen for deg som søker inviduelt opptak for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge:

  • Du har møte med rådgiver på skolen og diskuterer videre skolegang, ser på de ulike tilbudene som kan være aktuelle for deg og søknaden.
  • Dere søker om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetspråklige elever innen 1. februar
  • Du får innkalling til kartlegging i posten og per SMS. Kartleggingen består av to deler for de aller fleste søkere:
    1. Kartlegging i Silurveien 2 (norsk, matematikk, engelsk). Fire timer. Kartleggingen er digital.
    2. Individuell fagsamtale med lærer (norsk, naturfag, samfunnsfag, engelsk). Ca. en time.
  • Språksenteret skriver pedagogisk rapport til deg og Inntakskontoret. Denne vil du få i posten.
  • Inntakskontoret lager vedtak om skoleplass. Du får svar 14. juni.
  • Du takker ja eller nei til tilbudet. Hvis du takker nei må du søke ordinært opptak.