Norskopplæring for nyankomne elever i Osloskolen

Nyankomne elever 1.-10. trinn i Oslo kommune har som regel behov for grunnleggende norskopplæring før de begynner i ordinær klasse ved nærskolen. Oslo kommune tilbyr disse elevene særskilt språkopplæring i egne innføringsgrupper. Hva slags tilbud eleven får, er avhengig av alder og skolebakgrunn.

 • 1. og 2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen med tilbud om særskilt språkopplæring. Skolene kartlegger elevene.
 • 3.–10. trinn: Språksenteret kartlegger elever i denne aldersgruppen og den særskilte språkpplæringen kan foregå:
  • i ordinær gruppe ved nærskolen
  • i mottaksgruppe
  • i alfabetiseringsgruppe
  • ved Språksenteret for elever på 5.-10.trinn.

Trykk her for å se hvilke skoler som har de ulike tilbudene

 

Særskilt språkopplæring i videregående opplæring

Søknadsfrist er 1. februar. Se all informasjon for minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring hos vilbli.no

Innføringstilbud i Osloskolen

 • Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen er for elever som har lært nok norsk til å følge ordinær opplæring eller elever som av andre grunner vil ha best utbytte av opplæring ved nærskolen. Elever på 1.-2. trinn vil gå i ordinære grupper og få tilbud om særskilt språkopplæring.
 • Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet.
 • Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet.
 • Opplæring ved Språksenteret tilbys elever med aldersadekvat skolebakgrunn, og for elever som vil kunne ha nytte av intensiv norskopplæring i en kortere periode.