Innføringstilbud i Osloskolen

Nyankomne elever 1.-10. trinn i Oslo kommune har som regel behov for grunnleggende norskopplæring før de begynner i ordinær klasse ved nærskolen. Oslo kommune tilbyr disse elevene særskilt språkopplæring i egne innføringsgrupper. Hva slags tilbud eleven får, er avhengig av alder og skolebakgrunn.

  • 1. og 2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen med tilbud om særskilt språkopplæring. Skolene kartlegger elevene.
  • 3.–10. trinn: Språksenteret kartlegger elever i denne aldersgruppen. Opplæringstilbud:
    • i ordinær gruppe ved nærskolen
    • i mottaksgruppe
    • i alfabetiseringsgruppe
    • ved Språksenteret for elever på 5.-10.trinn.

Trykk her for å se hvilke skoler som har de ulike tilbudene

 

Særskilt språkopplæring i videregående opplæring

Søknadsfrist er 1. februar. Se all informasjon for minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring hos vilbli.no