Hovedseksjon

Skoletannlege

Den offentlige tannhelsetjenesten gir tilbud om tannhelsehjelp til barn og ungdom fra 0-18 år. Tilbudet er helt gratis, unntatt ved tannregulering, ut det året man fyller 18 år.

Du kan reservere deg mot deler av eller all behandling i Tannhelsetjenesten. Du har imidlertid ikke krav på å få dekket utgifter til forebyggelse, undersøkelse eller behandling utført av tannhelsepersonell utenfor Tannhelsetjenesten.

Innkalling

Regelmessig innkalling til tannhelsekontroller starter fra ca. 3-årsalder. I dag er tannhelsen så god at de fleste barn og ungdommer undersøkes hvert annet år. Kontakt med tannhelsetjenesten før 3-årsalder skjer etter henvisning fra helsestasjon, eller at man selv tar direkte kontakt. Språksenteret kan hjelpe til med dette. For mer akutte behov anbefaler vi tannlegevakta.

Hvis noe er uklart eller ytterligere informasjon ønskes, vennligst ta kontakt med tannklinikken dere tilhører. Du kan finne ut hvilken tannklinikk du tilhører ved å gå inn på Oslo kommunes nettsider. Ved å søke på adressen din vil du kunne finne din nærmeste offentlige tannklinikk.

Behov for øyeblikkelig hjelp

Tannlegevakta gir akuttbehandling til alle. Behandlingen der er gratis for barn og ungdom. Opplysninger om åpningstidene på tannlegevakta får en ved å ringe tlf. 22 67 30 00. Adressen er tannklinikken Sentrum, Schweigaards gate 6 (Galleriet), 2.etg.

Hvis barner ditt er utsatt for tannskade, bør du oppsøke tannklinikk. Er en permanent tann slått ut - sett den på plass - oppsøk tannlege etterpå. Hvis det ikke er mulig å få den på plass - la barnet oppbevare den under tungen eller oppbevar den i melk på vei til tannlegen.