Hovedseksjon

Skoleskyss

Hvem får gratis skoleskyss?

  • Elever i 2.–10. klasse som har mer enn 4 kilometer til skolen. Lengden på skoleveien måles i gangavstand fra dør til dør.
  •  Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei
  •  Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til det uavhengig av gangavstanden fra elevens bosted til skolen. Relevante momenter i skolens vurdering er blant annet tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev.
  • Elevens bosted regnes som der eleven har sin regelmessige døgnhvile. Les mer i forskrift til lov om folkeregistrering.
  • Skolen kan innvilge skyss for elever ved kommunale skoler med delt bosted dersom avstanden til den ene eller begge overstiger kilometerkravet, og forutsatt at eleven bor ca. 50 % hos hver av de foresatte.
  • Elever ved kommunale skoler kan også ha krav på gratis skyss dersom det ene bostedet ligger utenfor Oslo kommune.
  • Avlastningshjem eller annet midlertidig bosted kan utløse rett til gratis skyss.

Foresatte kan selv kjøre barna mot kilometergodtgjørelse hvis kostnadene ikke er mer enn utgiftene for alternativ transport. Elever som på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom kan ha rett til skyss med drosje.

Ta kontakt med kontoret i resepsjonen på Språksenteret hvis du har spørsmål om kollektivkort og skoleskyss.