Hovedseksjon

Digital gruppekartlegging

Her finner du den viktigste informasjonen om gruppekartleggingen. Du finner også et dokument som du kan laste ned med mer informasjon. Dette dokumentet får du i posten sammen med innkallingen.

Gruppekartleggingen foregår i samme rom som andre elever. Du har fire timer til sammen til å gjennomføre. Kartleggingen er digital og vi bruker verktøyet Inspera Assessment. Det er PCer og hodetelefoner i rommet. Du kan ikke bruke eget utstyr.

Forberedelser: Gjennomfør demoprøve. Her kan du se og øve på hvilke oppgavetyper du kan møte i kartleggingen. Prøven er åpen for alle. Du trenger ikke logge inn. Trykk her for å gjøre demoprøven.

Tidspunkt og sted: Se innkalling per brev og SMS

Prøveform: Skriftlig og digital via Inspera Assessment.

Ta med: Gyldig legitimasjon med bilde og penn/blyant. Mat og drikke som ikke bråker. Du får låne digitalt utstyr og kladdeark. Eget utstyr (pc, headset og lignende) kan ikke brukes.

Smittevern: Vi følger alle gjeldende smittevernsråd.

Innhold i gruppekartleggingen:
Under finner du innholdet i gruppekartleggingen.  Du må beregne tiden selv. Under er forslag til hvordan du kan disponere tiden.

Innhold i gruppekartleggingen:

Under finner du innholdet i gruppekartleggingen.  Du må beregne tiden selv. Under er forslag til hvordan du kan disponere tiden.

Område  

Oppgavenummer  

Forslag til bruk av tid

Norsk: Lese

2-5

60 minutter 

Norsk: Lytte

6-9

20 minutter 

Norsk: Skrive

10-11

30 minutter 

Matematikk 

12-15

45 minutter 

Engelsk: Lese

16-18

30 minutter

Engelsk: Lytte

19-21 15 minutter

Engelsk: Skrive

22-23 30 minutter 

Tema blir kartlagt i matematikk er:

  • Tall og algebra
  • Måling og geometri
  • Statistikk og sansynlighet 
  • Funksjoner