Hovedseksjon

Digital gruppekartlegging

Gruppekartleggingen foregår i samme rom som andre elever. Du har fire timer til å gjennomføre. Kartleggingen er digital og vi bruker verktøyet Inspera Assessment. Det er PCer og hodetelefoner i rommet. Du kan ikke bruke eget utstyr.

Forberedelser: Gjennomfør demoprøve. Her kan du se og øve på hvilke oppgavetyper du kan møte i kartleggingen. Prøven er åpen for alle. Du trenger ikke logge inn. Trykk her for å gjøre demoprøven.

Tidspunkt og sted: Se innkalling per brev og SMS

Her er en oversikt over datoer for gruppekartlegginger våren 2024:

Pulje 1: 29. februar

Pulje 2: 4. april

Pulje 3: 25. april

Pulje 4: 3. mai

Prøveform: Skriftlig digital via Inspera Assessment.

Ta med: Gyldig legitimasjon med bilde og penn/blyant. Mat og drikke som ikke bråker. Du får låne digitalt utstyr og kladdeark. Eget utstyr (pc, headset og lignende) kan ikke brukes.

Innhold i gruppekartleggingen:

Under finner du innholdet i gruppekartleggingen. Du må beregne tiden selv. Under er forslag til hvordan du kan disponere tiden.

Område  

Oppgavenummer  

Forslag til bruk av tid

Norsk: Lese 2-5 60 minutter 
Norsk: Lytte 6-9 20 minutter 
Norsk: Skrive 10-11 30 minutter 
Matematikk  12-15 45 minutter 
Engelsk: Lese 16-18 30 minutter
Engelsk: Lytte 19-21 15 minutter
Engelsk: Skrive 22-23 30 minutter 

Tema som blir kartlagt i matematikk er:

  • Tall og algebra
  • Måling og geometri
  • Statistikk og sannsynlighet 
  • Funksjoner