Kontaktinformasjon inntak VGS

Ved spørsmål om inntak for minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge:

Inntakskontoret v/ Marianne Dietz

Telefon: 96 09 18 54

E-post: marianne.dietz@osloskolen.no

Ved praktiske spørsmål om kartlegging:

Språksenteret v/ Julie Nilsen

Telefon: 93 28 18 45

E-post: julie.nilsen1@osloskolen.no