Kontaktinformasjon inntak VGS

Ved spørsmål om inntak for minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge:

Inntakskontoret v/ Marianne Dietz

Telefon: 96 09 18 54

E-post: Marianne.Dietz@ude.oslo.kommune.no

 

Ved praktiske spørsmål om kartlegging:

Språksenteret v/ Marianne Chantal Eggen

Telefon: 97 70 79 85

E-post: marianne.chantal.eggen@ude.oslo.kommune.no