Kontaktinformasjon inntak VGS

Ved spørsmål om inntak for minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge:

Inntakskontoret v/ Marianne Dietz

Telefon: 96 09 18 54

E-post: Marianne.Dietz@ude.oslo.kommune.no

 

Ved praktiske spørsmål om kartlegging:

Språksenteret v/ Mari Felberg Johnsen

Telefon: 47 65 29 24

E-post: mari.johnsen@osloskolen.no