Kontaktinformasjon inntak VGS

Ved spørsmål om inntak for minoritetsspråklige søkere med kort botid i Norge:

Inntakskontoret v/ Marianne Dietz

Telefon: 96 09 18 54

E-post: Marianne.Dietz@ude.oslo.kommune.no

 

Ved praktiske spørsmål om kartlegging:

Språksenteret v/ Julie Nilsen

Telefon: 93 28 18 45 

E-post: julie.nilsen@ude.oslo.kommune.no