Hovedseksjon

Arrangementer dette semesteret

Nettverk for innføringstilbudene

Språksenteret har ansvar for faglig oppfølging av innføringstilbudene i Osloskolen. Senteret er derfor en sentral aktør og samarbeidspartner i arbeidet med å videreutvikle den faglige kompetansen i alfabetiseringsgruppene, mottaksgruppene og den intensive norskopplæringen som tilbys i Osloskolen.

Som del av kompetanseutviklingen på fagfeltet, tilbyr Språksenteret ulike arrangementer for nettverksbygging mellom innføringstilbudene. Tema for arrangementene er med utgangspunkt i forskning, faglitteratur og tilbakemeldinger fra skolene. De ulike arrangementene har som mål å gi faglig støtte, læring og å skape et faglig fellesskap som bidrar til profesjonsutvikling.

Skolene oppfordres til å delta på de ulike kursene, arbeidsverkstedene og erfaringsdelingsdagene, som arrangeres i løpet av skoleåret.

Påmelding via TAVLA

Arrangementene og fagdagen blir fortløpende lagt ut i kurssenteret sin kurskatalog for påmelding, og påmelding foregår der.