Hovedseksjon

Arrangementer våren 2022

Veiledning i oppstart av innføringstilbud

Språksenteret inviterer til informasjon, veiledning og kompetanseheving knyttet til oppstart av innføringstilbud i Osloskolen. Kursene vil finne sted ukentlig fra uke 14 på tirsdager fra kl. 13:30-15:30.

Sted: Språksenteret, Trondheimsveien 48 bygg C, 0560 Oslo

Målgruppe: Skoler (ledelse, lærere og andre aktuelle ansatte) som har blitt bedt om å opprette innføringstilbud på deres skoler og som ikke har kjennskap til eller erfaring med dette fra før.

Innhold: Rundskriv 1-2021, fag- og timefordeling, mottak av nye elever, inkludering, læreplaner, fagressurser, faglig utvikling hos eleven og konkrete tips til hvordan opplæringen av nyankomne kan gjøres på en elevaktiv og praktisk måte.

Påmelding via kurssenteret på Tavla.

Nettverk for innføringstilbudene

Språksenteret har ansvar for faglig oppfølging av innføringstilbudene i Osloskolen. Senteret er derfor en sentral aktør og samarbeidspartner i arbeidet med å videreutvikle den faglige kompetansen i alfabetiseringsgruppene, mottaksgruppene og den intensive norskopplæringen som tilbys i Osloskolen.

Som del av kompetanseutviklingen på fagfeltet, tilbyr Språksenteret ulike arrangementer for nettverksbygging mellom innføringstilbudene. Tema for arrangementene er med utgangspunkt i forskning, faglitteratur og tilbakemeldinger fra skolene. De ulike arrangementene har som mål å gi faglig støtte, læring og å skape et faglig fellesskap som bidrar til profesjonsutvikling.

Skolene oppfordres til å delta på de ulike kursene, arbeidsverkstedene og erfaringsedlingsdagene, som arrangeres i løpet av skoleåret.

Fagdag

Hvert år arrangerer Språksenteret en fagdag for alle som jobber i innføringstilbudene. Fagdagen er lagt til onsdag i planleggingsuken i august, og skolene oppfordres til å legge til rette for at de ansatte kan delta.

Språksenteret samarbeider med ulike eksterne fagmiljø som holder innlegg, og det er ulikt faglig fokus fra år til år. Det er lagt vekt på at temaene skal være faglig rettet mot det minoritetsspråklige feltet og være aktuelle for de ansatte i innføringstilbudene.

I tillegg vil Språksenteret komme med oppdatert informasjon om arbeid som pågår for elevgruppen i Osloskolen.

Påmelding via TAVLA

Arrangementene og fagdagen blir fortløpende lagt ut i kurssenteret sin kurskatalog for påmelding, og påmelding foregår der.

Våren 2022

Arr.Vår2022.png