Vår profil

Språksenteret

Språksenter for intensiv norskopplæring ble etablert som et 3-årig prosjekt høsten 2014. Prosjektperioden ble deretter utvidet med et år. Målet med prosjektet var, og er at nyankomne elever skal lære norsk raskest mulig slik at de kan følge opplæringen ved nærskolen.

Fra høsten 2018 gikk Språksenteret over fra prosjekt til ordinær drift. Språksenteret er organisert under avdeling for elevforvaltning og planlegging (EFP).

Språksenterets oppgaver

  • Faglig ansvar for undervisningen i innføringstilbud i grunnskolen Osloskolen
  • Gi tilbud om utadrettet virksomhet i form av kurs, veiledning og utviklingsarbeid
  • Kartlegge nyankomne elevers ferdigheter i språk og fag (3.-10. trinn)
  • Kartlegge ved individuelt inntak til videregående skole for elever med kort botid i Norge
  • Sørge for skoleplass i innføringstilbud eller ved nærskolen for elever 3.-10. trinn
  • Gi norskopplæring til nyankomne elever på 5. til 10. trinn, som kan forventes å ha rask progresjon
  • Gi norskopplæring til barn og unge 1.-10. trinn som har opphold ved Refstad transittmottak