Hovedseksjon

Videregående opplæring

Videregående opplæring i Norge bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring. Elever ved Språksenteret har kort botid i Norge, og kan derfor søkes inn til videregående skole på særskilte vilkår.  

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift. 

 


Bilde 

 

 

For mer informasjon om videregående opplæring se www.vilbli.no  

 

Rådgivning og veiledning 

 

Kontaktperson på Språksenteret ang søknad til videregående skole: Marianne Chantal Eggen