Leksehjelp

I tillegg til tilbudet ved Språksenteret, kan elevene fra ungdomstrinnet også dra til følgende steder:

Leksesentrene på Oslo Katedralskole, Kongshavn, Persbråten, Stovner og Bjerke videregående skole. Disse leksesentrene skal gi faglig fordypning, og prøve- og eksamensforberedende kurs er en sentral strategi for å øke elevenes læringsutbytte. I vårsemesteret er det også tilbud om eksamenskurs i matematikk for 10. trinn på lørdager ved Bjerke og Stovner videregående skoler. Kongshavn videregående skole har tilbud om matematikkurs på onsdager. Se mer på de nevnte skolenes hjemmesider. 

Øvrige leksehjelptilbud:

Utdanningsetaten (UDE) har en samarbeidsavtale med Oslo Rode Kors (ORK). Samarbeidet er i trad med målsettingen om at alle elever i Osloskolen skal ha et tilbud om leksehjelp med faglig fordypning. ORK tilbyr leksehjelp til elever pa 10. trinn, samt videregående skoler på 5 fellesverk:

Oslo Røde Kors har i tillegg utviklet et tilbud om digital leksehjelp for elever på ungdoms- og videregående skole. Tilbudet starter i august og varer hele skoleåret.