Leksehjelp

I tillegg til tilbudet ved Språksenteret, kan elevene fra ungdomstrinnet også dra på følgende steder:

* Leksesentrene på Oslo Katedralskole, Lambertseter, Persbråten, Stovner og Bjerke videregående skoler. Disse leksesentrene skal gi faglig fordypning, og prøve- og eksamensforberedende kurs er en sentral strategi for å øke elevenes læringsutbytte. Se mer på de nevnte skolenes hjemmesider.

 

Øvrige leksehjelptilbud:

Utdanningsetaten (UDE) har en samarbeidsavtale med Oslo Rode Kors (ORK). Samarbeidet er i trad med målsettingen om at alle elever i Osloskolen skal ha et tilbud om leksehjelp med faglig fordypning. ORK tilbyr leksehjelp til elever pa 10. trinn samt videregaende skoler på 4 ressurssentre:

* ORKIS Ressurssenter, herunder leksehjelp ved Central Jamat al-Sunnat moskeen

* Groruddalen Rode Kors ressurssenter

* Majorstuen Rode Kors ressurssenter

* Mortensrud Rode Kors ressurssenter