Hovedseksjon

Leksehjelp

Leksehjelp på skolen

Du som elev på Språksenteret får lekser som kan omfatte både repetisjon og øving av lærestoff som er gjennomgått på skolen, og oppgaver som er egnet til faglig fordypning. Du har mulighet til å gjøre lekser på skolen med lærer til stede én time i uken. På denne måten sikrer skolen at det er en sammenheng mellom undervisning og lekser.

Leksehjelp i regi av Oslo Røde Kors
Utdanningsetaten har en egen samarbeidsavtale med Oslo Røde Kors som gjør at elever på 8. -13. trinn kan benytte seg av tilbud om leksehjelp i regi av Oslo Røde Kors. De kan hjelpe deg med lekser og skolearbeid i alle fag. Tilbudet er gratis. I tillegg har ORK utviklet et tilbud om digital leksehjelp for elever på ungdoms- og videregående skole.


Les mer om tilbudet på Oslo Røde Kors sine egne sider.