Veiledning

Skoler med innføringstilbud kan be Språksenteret om råd og veiledning knyttet til eksisterende tilbud og ved opprettelse av nye innføringstilbud. Oppdragene kan være av kortere eller lengre varighet knyttet til forståelse av aktuelt regelverk, råd og veiledning ved opprettelse av nye innføringstilbud, innhold, metoder og organisering av opplæringen, hospiteringsordninger og kartlegging og vurdering av faglig progresjon hos elevene m.m.

Språksenteret inngår en veiledningsavtale med den enkelte skole, og skreddersyr veiledningen ut i fra skolenes behov.

Eksempler på temaer

 • Regelverk
 • Prinsipper for god andrespråksopplæring
 • Særskilt språkopplæring (læreplanforståelse, nivåbeskrivelser i læreplanen, Det felles Europeiske rammeverk for språk)
 • Språkutviklende undervisning i alle fag
 • Vurdering av elevenes språkutvikling
 • Organisering
 • Mangfold og flerkulturelle perspektiver
 • Traumesensitiv omsorg og opplæring i innføringstilbud

 

Ta gjerne kontakt med oss for en drøfting  av saken dersom dere vurderer å be om veileding. 

Struktur på veiledningen

 • Mottaksskolen melder behov til Språksenteret via eget skjema
 • Språksenteret tar kontakt med mottaksskolen for å inngå avtale om innhold i oppdraget
 • Gjennomføring
 • Kort skriftlig oppsummering etter endt oppdrag