Hovedseksjon

Veiledning

Hovedmålgruppe

 •  Lærere i mottaks- og alfabetiseringsgrupper
 •  Skoleledelse med ansvar for innføringstilbud

For ansatte i alfabetiserings- og mottaksgrupper kan veiledningen for eksempel omfatte:

 • Opprettelse av nytt innføringstilbud
 •  Aktuelt regelverk, hospiteringsordninger og andre rutiner
 •  Kartlegging og vurdering av elevens språkutvikling
 • Flerspråklighet som ressurs
 • Digitale verktøy
 • Språkutviklende fagopplæring
 • Bruk av konkreter
 •  Traumesensitiv omsorg og opplæring i innføringstilbud
 •  Tilgjengelige fagressurser
 • Arbeid med muntlighet
 • Arbeid med skriftlighet

For ansatte i alfabetiseringsgrupper kan veiledningen også omfatte:

 • Grunnleggende lese -og skriveopplæring i et andrespråksperspektiv

For ansatte i ordinære opplæringstilbud kan veiledningen for eksempel omfatte:

 • Flerspråklighet som ressurs
 • Lesing i fag
 • Språkutviklende fagopplæring
 • Tilgjengelige fagressurser
 • Pedagogisk og organisatorisk differensiering

Hvordan bestille veiledning?

Kontakt oss via telefon på 94809498 eller i Teams gjennom skolens private kanal i teamet SPR – Språksenteret. Skolens kontaktperson vil videreformidle kontakt til aktuelle personer på Språksenteret.