Skolens historie

Skolen var opprinnelig folkeskole med et elevtall på nærmere 1700 i 1910. På 1960-tallet var den Sofienberg gymnas. Fra 1971 huset bygningene yrkesfaglige utdanningsretninger og fagskole under en rekke navn. Fagskolen i Oslo var samlokalisert i skolebyggene sammen med Sofienberg vgs. Fagskolen ble relokalisert til Kuben yrkesarena på Økern høsten 2013. Samtidig ble tilbudene ved den videregående skolen flyttet til byggene til tidligere Bredtvet videregående skole. Fra våren 2014 opphørte Sofienberg videregående skole og tilbudene ble flyttet til Hersleb videregående skole i de nyrehabilterte lokalene til den nedlagte Hersleb ungdomsskole.

Skolen består av tre bygninger. Den eldste (mot hjørnet av Sofienberggata) er fra 1883 (arkitekt Nestor Georgius Thomassen). Mot hjørnet av Helgesens gateligger andre byggetrinn fra 1912 (arkitekt Bredo Berntsen). Bak disse ligger et tilbygg fra 1971. Videre er det en tidligere rektorbolig på området. Denne er bygget om til barnehage. Skolen var Oslos første med sentralfyring og teknisk ventilasjon.