Det felles europeiske rammeverket for språk

Vurderingen av norskferdighetene innenfor lese, lytte, skrive og tale blir gjort etter Det felles europeiske rammeverket for språk. Vurderingen henviser til nivåene for språkbeherskelse som blir beskrevet der, henholdsvis A1, A2, B1 og B2.

 Nivåer A1-B2

 Nivåer

Over er et kortfattet eksempel på beskrivelser av nivåene i rammeverket. Mer utfyllende informasjon finnes i rammeverket.

Last ned rammeverket i pdf.