Hovedseksjon

Det felles europeiske rammeverket for språk

Vi bruker nivåene som finnes i rammeverket, for eksempel A1, A2, B1 og B2.

Mer informasjon finnes i rammeverket som ligger som en PDF på høyre side.