Hovedseksjon

Det felles europeiske rammeverket for språk

Vurderingen av ferdighetene dine i norsk og engelsk innenfor lese, lytte, skrive og tale blir gjort etter Det felles europeiske rammeverket for språk. Vi bruker nivåene som finnes i rammetverket, for eksempel A1, A2, B1 og B2.

 Nivåer A1-B2

 Nivåer

Over er et lite eksempel på beskrivelser av nivåene i rammeverket. Mer informasjon finnes i rammeverket.

Last ned rammeverket i pdf.