Fag- og timefordeling

Nasjonale bestemmelser om fag- og timefordeling gjelder også nyankomne elever. Alle elever ved Språksenteret får vedtak om særskilt språkopplæring i egen gruppe. I følge dette vedtaket kan skolen gjøre avvik fra læreplanverket mens eleven er i innføringstilbudet. Dette gjøres for å ivareta elevens opplæringsbehov. På Språksenteret er fag- og timefordelingen følgende:

Fag og timefordeling

                           

Fag

NOR = Grunnleggende norsk

MAT = Matematikk                        

SAM = Samfunnsfag

NAT = Naturfag                                               

ENG = Engelsk                                    

KH = Kunst og håndverk              

KRØ = Kroppsøving                                        

MH = Mat og helse

MUS = Musikk   

KRLE = Kristendom, religion, livssyn og etikk

LEK = Leksehjelp    

Kunnskapsløftet