Fag- og timefordeling

Nasjonale bestemmelser om fag- og timefordeling gjelder også nyankomne elever. Alle elever ved Språksenteret får vedtak om særskilt språkopplæring i egen gruppe. I følge dette vedtaket kan skolen gjøre avvik fra læreplanverket mens eleven er i innføringstilbudet. Dette gjøres for å ivareta elevens opplæringsbehov. På Språksenteret er fag- og timefordelingen følgende:

Fag og timefordeling