Hovedseksjon

Fag- og timefordeling

Nasjonale bestemmelser om fag- og timefordeling gjelder også nyankomne elever. Alle elever ved Språksenteret får vedtak om særskilt språkopplæring i egen gruppe. I følge dette vedtaket kan skolen gjøre avvik fra læreplanverket mens eleven er i innføringstilbudet. Dette gjøres for å ivareta elevens opplæringsbehov. På Språksenteret er fag- og timefordelingen følgende:

Fag og timefordeling

                           

Fag og link til læreplan

·         NOR = Grunnleggende norsk

·         MAT = Matematikk

·         SAM = Samfunnsfag

·         NAT = Naturfag                                         

·         ENG = Engelsk                                    

·         KH = Kunst og håndverk              

·         KRØ = Kroppsøving

·         MH = Mat og helse

·         MUS = Musikk   

·         KRLE = Kristendom, religion, livssyn og etikk

·         LEK = Leksehjelp

·         Kunnskapsløftet 2020