Hovedseksjon

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) er et vanlig skolefag som normalt skal samle alle elever. Faget skal gi kunnskap og forståelse, ikke være forkynnende eller gi opplæring i en bestemt religion eller et bestemt livssyn (Opplæringsloven §§ 2–3a og 2–4). Dersom du ønsker innsyn i de konkrete kompetansemålene, ta kontakt med din elevs lærer.

Fritak fra aktiviteter

Hvis du som forelder eller barnet ditt mener at deler av opplæringen på skolen strider mot den religion eller det livssyn dere har, skal eleven få fritak. Dere må melde fra skriftlig om dette til skolen. Eleven kan ikke få fritak fra hele fag, men aktiviteter i fag.

Gudstjenester

Skolen i Norge kan gjennomføre gudstjenester som en del av sin generelle kultur- og tradisjonsformidling. Gudstjenesten kan ikke være en del av KRLE-faget.

Dersom Språksenteret gjennomfører gudstjenester vil foresatte få spesifikk beskjed om dette via ukeplanen til elevene, eller i et eget skriv. Det kan imidlertid hende at skolen gjennomfører besøk i kirke eller andre religiøse bygninger med formål om å lære om hverandres religioner og med formål om å skape samforståelse.

Foreldrene, eller den enkelte elev, hvis han eller hun er over 15 år, kan melde om fritak fra deltagelse i gudstjenester.

Viktige forutsetninger for gjennomføringen av gudstjenester

  • Skolen skal gjennomføre gudstjenesten i samarbeid og forståelse med foreldrene og elevene.
  • Det skal være enkelt for foreldrene eller elevene å forstå hva de eventuelt skal be seg fritatt for.
    Skolen skal gi informasjon i så god tid at foreldrene eller elevene som ønsker det, med rimelig frist, kan melde om fritak.
  • Skolen må ha sørget for ikke-diskriminerende fritaksordninger eller alternativer som er gode for dem som melder fritak.
  • Foreldrene eller elevene skal ikke måtte gi ut informasjon om egen tro.