Hovedseksjon

Eksamen 10. trinn

Ved avslutningen av 10. trinn skal elevene til vanlig opp til én skriftlig og én muntlig eksamen.

Elever ved Språksenteret kan, på grunn av kort botid og manglende norskferdigheter, få fritak fra deltakelse i skriftlig og muntlig eksamen i ett eller flere av fagene. Her finner du informasjon fra Utdanningsdirektoratet om reglement for fritak.

Skriftlig eksamen

Fag: Norsk, engelsk eller matematikk.

Varighet: 5 timer. Elevene møter 8.30, og eksamen begynner 9.00. Det er alltid to sensorer som skal komme til enighet om eksamenskarakterene til eksamen.

Elever må levere legeerklæring dersom de er syke på eksamensdagen.

For skoleåret 2022/23:

Eksamenstrekket kunngjøres fredag 12. mai

Muntlig eksamen

Fag: Engelsk, matematikk, samfunnsfag, KRLE eller naturfag.

Varighet: 30 minutter.

Tilstede er faglærer og en ekstern sensor. Muntlig eksamen foregår i juni.

For skoleåret 2022/23:

Eksamenstrekket kunngjøres fredag 2. juni