Hovedseksjon

Elevvurdering og karakter

Karakterer i fag

Er du elev på 5. – 7. trinn får du vurdering uten karakter i fag.  Du får skriftlig underveis- og sluttvurdering.

Elever på 8. – 10. trinn får vanligvis karakterer i alle fag, men som elev i innføringstilbud kan du fritas fra vurdering med karakter. Lærer vurderer sammen med deg og dine foresatte om du skal ha karakter i enkelte fag i løpet av tiden du er elev på Språksenteret. Selv om du har fritak fra vurdering med karakter skal du ha skriftlig underveis- og sluttvurdering.

 

Orden og atferd

Grunnlaget for vurdering i orden og i atferd er knyttet til hvilken grad du følger ordensreglene til skolen.

Elever på 5. – 7. trinn gis vurdering uten karakter i orden og atferd. Elever på 8. – 10. trinn vurderes med karakter i orden og atferd. Følgende karakterer benyttes:

  1. God (G): vanlig god orden og vanlig god atferd
  2. Nokså god (NG): klare avvik fra vanlig orden og vanlig atferd
  3. Lite god (LG): i ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og fra vanlig atferd.

 

Nasjonale prøver og Osloprøver

De fleste elevene ved Språksenteret vurderes for fritak fra deltakelse i nasjonale prøver og Osloprøver. Fritak fra nasjonale prøver er basert på en individuell vurdering av den enkelte elev og blir gjort etter regelverket.  

 

Trykk her for informasjon fra Utdanningsdirektoratet om nasjonale prøver.