Hovedseksjon

Kartlegging etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever (vgs)

Språksenteret kartlegger elever som har søkt om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Elevene som har søkt inntak har ulik bakgrunn og er på forskjellig faglig nivå. Språksenteret tilbyr derfor ulik kartlegging ut i fra oppgitt informasjon i søknadspapirene. Kartleggingen foregår fra mars til august og er delt i to deler.

Innhold i kartleggingen: 

 • Digital gruppekartlegging: Kartlegging av lese-, lytte- og skriveferdigheter i norsk og engelsk etter Det felles europeiske rammeverket for språk og kartlegging av ferdigheter i matematikk etter Kunnskapsløftet. Kartleggingen foregår digitalt i samme rom som andre elever på Språksenteret. Vi benytter Inspera Assessment som verktøy. Kartleggingen varer i fire timer. Brukernavn og passord blir utdelt i lokalet og kan ikke gis på forhånd. Elevene må ha med:
  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Penn eller blyant
  • Mat og drikke
 • Individuell fagsamtale: Kartlegging av ferdigheter i muntlig norsk og engelsk ette Det felles europeiske rammeverket for språk og sentrale faglige kunnskaper og ferdigheter i naturfag og samfunnsfag etter Kunnskapsløftet. Kartleggingen foregår individuelt på Språksenteret. Kartleggingen varer i ca. en time. Elevene må ha med:
  • Gyldig legitimasjon med bilde

Det står i innkalllingen hvor og når elevene skal møte opp til kartlegging. I noen tilfeller vil det være til elevens beste at kartleggingen i sin helhet foregår på Språksenteret. Språksenteret vil ta kontakt skolene dette gjelder.

Inntakskontoret fatter vedtak om skoletilbud for elevene på bakgrunn av kartleggingene fra Språksenteret og dokumentasjonen som er sendt med søknadene. 

 

Hvor og når skal elevene møte opp?

Se oversikt som blir sendt til skolen. Søkere har også mottatt informasjon om oppmøte per brev og SMS. Kartleggingen foregår puljevis fra mars og den foregår over to dager. 

 • En digital gruppekartlegg.
 • En individuell fagsamtalen 

Begge foregår ved Språksenteret i Trondheimsveien 48 på Sofienberg.

Husk at søkerne må ta med:

 • Gyldig legitimasjon med bilde
 • Mat og drikke etter behov