Kartlegging etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever (vgs)

Språksenteret har kartlegger elever som har søkt om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever.

Elevene som har søkt inntak har ulik bakgrunn og er på forskjellig faglig nivå. Språksenteret tilbyr derfor ulik kartlegging ut i fra oppgitt informasjon i søknadspapirene.

Alle elever blir innkalt til: 

  • Kartlegging i skriftlig norsk og matematikk i gruppe
  • Individuell kartlegging i muntlig norsk og fag

Det står i innkalllingen hvor og når elevene skal møte opp til kartlegging.  

Elevene skal ha med: 

  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Skrivesaker
  • Mat og drikke

Inntakskontoret fatter vedtak om skoletilbud for elevene på bakgrunn av kartleggingene fra Språksenteret og dokumentasjonen som er sendt med søknadene. 

Hvor skal du møte opp?

 

Se i innkallingen hvor du skal møte opp til kartlegging.

Språksenteret har tre avdelinger.

Trykk her for informasjon om Språksenterets avdelinger.

 

Husk å ta med:

  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Skrivesaker
  • Mat og drikke

 

Drawing of a city