Kartlegging etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever (vgs)

Språksenteret kartlegger elever som har søkt om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Elevene som har søkt inntak har ulik bakgrunn og er på forskjellig faglig nivå. Språksenteret tilbyr derfor ulik kartlegging ut i fra oppgitt informasjon i søknadspapirene. Kartleggingen foregår fra mars til august og er delt i to deler.

Innhold i kartleggingen: 

  • Digital gruppekartlegging: Kartlegging av lese-, lytte- og skriveferdigheter i norsk og engelsk etter Det felles europeiske rammeverket for språk og kartlegging av ferdigheter i matematikk etter Kunnskapsløftet. Kartleggingen foregår digitalt i samme rom som andre elever i UiOs eksamenslokaler i Silurveien 2. Vi benytter Inspera Assessment som verktøy. Kartleggingen varer i fire timer. Brukernavn og passord blir utdelt i lokalet og kan ikke gis på forhånd.
  • Individuell fagsamtale: Kartlegging av ferdigheter i muntlig norsk og engelsk ette Det felles europeiske rammeverket for språk og sentrale faglige kunnskaper og ferdigheter i naturfag og samfunnsfag etter Kunnskapsløftet. Kartleggingen foregår individuelt på Språksenteret. Kartleggingen varer i ca. en time.

Det står i innkalllingen hvor og når elevene skal møte opp til kartlegging.  

Elevene skal ha med: 

  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Penn eller blyant
  • Mat og drikke

Inntakskontoret fatter vedtak om skoletilbud for elevene på bakgrunn av kartleggingene fra Språksenteret og dokumentasjonen som er sendt med søknadene. 

 

Hvor og når skal elevene møte opp?

Se oversikt som blir sendt til skolen. Søkere har også mottatt informasjon om oppmøte per brev og SMS. Kartleggingen foregår puljevis fra medio mars. 

  • Den digitale gruppekartleggingen foregår i Silurveien 2 på Ullern.
  • Den individuelle fagsamtalen foregår på Språksenteret i Trondheimsveien 48.

Husk at søkerne må ta med:

  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Mat og drikke etter behov
  • Brukernavn og passord i Feide (til gruppekartleggingen)