Kartlegging etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever (vgs)

Språksenteret kartlegger elever som har søkt om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever. Elevene som har søkt inntak har ulik bakgrunn og er på forskjellig faglig nivå. Språksenteret tilbyr derfor ulik kartlegging ut i fra oppgitt informasjon i søknadspapirene. Kartleggingen foregår fra mars til august og er delt i to deler.

Innhold i kartleggingen: 

  • Gruppekartlegging: Kartlegging av lese-, lytte- og skriveferdigheter i norsk og matematikk. Kartleggingen foregår digitalt i samme rom som andre elever i UiOs eksamenslokaler i Silurveien 2. Vi benytter Inspera Assessment som verktøy. Kartleggingen varer i ca. tre timer.
  • Individuell fagsamtale: Kartlegging av ferdigheter i muntlig norsk, engelsk og sentrale faglige kunnskaper og ferdigheter i naturfag og samfunnsfag etter Kunnskapsløftet. Kartleggingen foregår individuelt på Språksenteret. Kartleggingen varer i ca. en time.

Det står i innkalllingen hvor og når elevene skal møte opp til kartlegging.  

Elevene skal ha med: 

  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Mat og drikke

Inntakskontoret fatter vedtak om skoletilbud for elevene på bakgrunn av kartleggingene fra Språksenteret og dokumentasjonen som er sendt med søknadene. 

 

Hvor skal elevene møte opp?

Se i oversikten som er sendt til skolen. Søkere har også mottatt informasjon om oppmøte per brev og SMS.

  • Gruppekartleggingen foregår i Silurveien 2.
  • Den individuelle fagsamtalen foregår på Språksenteret.

Husk at søkerne må ta med:

  • Gyldig legitimasjon med bilde
  • Mat og drikke etter behov
  • Brukernavn og passord i Feide (til gruppekartleggingen)

 

Drawing of a city