Skolesystemet i Norge

Barnehage

Barnehage er et frivillig tilbud hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for at barnet skal gå i barnehage. 

Grunnskole

Alle barn skal gå på grunnskole. Det er gratis å gå på offentlig grunnskole. Hvis barnet bor i Norge i mer enn tre måneder, har barnet rett og plikt til å gå på skole. Hvis barnet ikke har vært tre måneder i Norge, men det er sannsynlig at barnet skal bo i landet i mer enn tre måneder, har barnet rett til å gå på skole. Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn.

Videregående skole

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring. Tre års videregående opplæring kan føre til:

  • Studiekompetanse (du kan gå på universitet eller høgskole etter fullført videregående opplæring),
  • Yrkeskompetanse (du kan jobbe i et praktisk yrke etter fullført videregående opplæring) 

Videregående opplæring skal være gratis, men elevene kan måtte betale for nødvendig utstyr.

 

Ekstra tilbud i grunnskolen

Aktivitetsskolen

Et tilbud i Osloskolen før og etter skoletid. Her deltar elevene i ulike aktiviteter som skal støtte deres læring. Andre steder i Norge heter denne typen tilbud skolefritidsordning (SFO). Tilbudet gjelder for elever mellom 6 og 9 år på 1.-4-trinn.

Leksehjelp

Rett til å få gratis leksehjelp. Elevene kan velge selv om de vil delta på leksehjelpen. Tilbudet gjelder for elever i grunnskolen.

 

Mer informasjon om skolesystemet fra nettstedet Ny i Norge

Informasjon om fag og læreplaner i Norge (på engelsk)