Skolesystemet i Norge

Barnehage

Barnehage er et frivillig tilbud hvor barnet kan være mens foreldrene er på jobb. En må betale for at barnet skal gå i barnehage. 

Grunnskole

Alle barn skal gå på grunnskole. Grunnskolen er delt inn i to hovedtrinn; barnetrinn og ungdomstrinn. Det er gratis å gå på offentlig grunnskole. Hvis barnet bor i Norge i mer enn tre måneder, har barnet rett og plikt til å gå på skole. Retten skal oppfylles så raskt som mulig og senest innen en måned. Eleven tenger ikke personnummer for å bli registrert i norsk skole. 

 

Videregående skole

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har rett til tre års videregående opplæring. Tre års videregående opplæring kan føre til:

  • Studiekompetanse (du kan gå videre til et universitet eller høgskole etter fullført videregående opplæring),
  • Yrkeskompetanse (du kan jobbe i et praktisk yrke etter fullført videregående opplæring) 

Videregående opplæring skal være gratis, men elevene kan måtte betale for nødvendig utstyr.

 

Ekstra tilbud i grunnskolen

Aktivitetsskolen

Et tilbud i Osloskolen før og etter skoletid. Her deltar elevene i ulike aktiviteter som skal støtte deres læring. Andre steder i Norge heter denne typen tilbud skolefritidsordning (SFO). Tilbudet gjelder for elever mellom 6 og 9 år på 1.-4-trinn.

Leksehjelp

Rett til å få gratis leksehjelp. Elevene kan velge selv om de vil delta på leksehjelpen. Tilbudet gjelder for elever i grunnskolen.

 

Mer informasjon om skolesystemet fra nettstedet Ny i Norge

Informasjon om fag og læreplaner i Norge (på engelsk) 

 

Oversikt over skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge

Barnehage: 1-5 år

Grunnskole: 1-10. trinn. Barn mellom 6 og 15 år.

  • Barnetrinn: 1.- 7. trinn. Barn mellom 6 og 12 år.
  • Ungdomstrinn: 8.- 10. trinn. Barn mellom 13 og 15 år.

Videregående skole: 15-18 år. Alderen kan variere for minoritetsspråklige elever.

 

Elever som ikke har, eller ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen har rett til spesialundervisning. Dette gjelder uavhengig av årsaken til behovet.