Fagsamtale på Språksenteret

Alle søkere skal ha en individuell faglig samtale. Samtalen foregår mellom søker og kartlegger fra Språksenteret.

Innhold:

  • Samtale på norsk: muntlige ferdigheter etter Det felles europeiske rammeverket for språk
  • Samtale på engelsk: muntlige ferdigheter etter Det felles europeiske rammeverket for språk
  • Samtale om sentrale områder i naturfag etter Kunnskapsløftet
  • Samtale om sentrale områder i samfunnsfag etter Kunnskapsløftet

 

Varighet: Ca. 60 minutter

Forberedelser: Ingen                        

Sted: Se innkalling per brev og SMS           

Tidspunkt: Se innkalling per brev og SMS