Fagsamtale på Språksenteret

Alle søkere skal ha en individuell faglig samtale.

Innhold:

  • Samtale på norsk
  • Samtale om viktige områder i naturfag etter Kunnskapsløftet
  • Samtale om viktig områder i samfunnsfag etter Kunnskapsløftet
  • Kort samtale på engelsk

 

Varighet: Ca. 60 minutter

Forberedelser: Ingen                        

Sted: Se innkalling per brev og SMS           

Tidspunkt: Se innkalling per brev og SMS