Tips til oppfølging av elever i innføringstilbud

Mann sammen med gutt.

Nå når alle skoler er mer eller mindre stengt i forbindelse med COVID-19-pandemien, ser vi at elever i alfabetiseringstilbud kan være i en spesielt sårbar situasjon når det gjelder tilrettelegging for og oppfølging av elever som får hjemmeundervisning.

Skriftlig informasjon kan være vanskelig tilgjengelig for elevgruppa, og det vil variere i hvilken grad de kan nyttiggjøre seg av og ha tilgang til digitale ressurser. I undervisningen i alfabetiseringsgrupper spiller blant annet muntlig modellering, konkretiseringsmateriell og billedstøtte viktige roller. Med hjemmeundervisning kan disse faktorene være mer krevende å få til.

Viser ellers til informasjon sendt rektorene når det gjelder opprettelse av "hjertetelefoner" på skolene.

Her kommer forslag til hvordan hjemmeundervisning kan organiseres og gjennomføres for elever i alfabetiseringstilbud. Dette er ingen fullstendig plan, men som sagt forslag til oppfølging av en potensielt sårbar elevgruppe.