Opplæring

Opplæring for nyankomne elever 1.-10. trinn

 

Oslo kommune har valgt å tilby nyankomne elever 3.-10. trinn særskilt språkopplæring i egne innføringstilbud. Hva slags tilbud eleven får er avhengig av alder og skolebakgrunn.

  • 1. og 2. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen med tilbud om særskilt språkopplæring.
  • 3.-4. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen eller i mottaks-/alfabetiseringsgruppe
  • 5.-10. trinn: Opplæring i ordinær gruppe ved nærskolen, i mottaks-/alfabetiseringsgruppe eller ved Språksenteret. Nyankomne elever i denne aldersgruppen skal kartlegges ved Språksenteret.

Mottaksgruppene er for elever som har noe skolebakgrunn fra utlandet. Alfabetiseringsgruppene er for elever som har ingen eller svært liten skolebakgrunn fra utlandet. Skoletilbud ved Språksenteret tilbys elever med aldersadekvat skolebakgrunn, og for elever som vil kunne ha nytte av intensiv norskopplæring i en kortere periode.

 

Særskilt språkopplæring i videregående opplæring

 

Søknadsfrist er 1. februar.

Se all informasjon for minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring hos vilbli.no