Reiser du med kollektivt til skolen?

Illustrasjon

Vi minner om at det er anbefalt at alle personer over 13 år bruker munnbind i kollektivtrafikken dersom det er vanskelig å holde avstand. Dersom du reiser med kollektivt til og fra skolen anbefaler vi  bruk av munnbind i hht til råd fra Folkehelseinstituttet.

For mer informasjon kilkk her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/?term=&h=1

 

We wish to remind you that it is recommended that all people over the age of 13 wear a facemask, if not possible to keep a distance of 1 metre. According to the advice from the Norwegian Institute of Public Health you should use a face mask when traveling with public transport.

For more information click here: https://www.fhi.no/en/news/2020/recommendations-about-face-masks/