Nytt elektronisk registreringsskjema er publisert på TAVLA

Registreningsskjema finner du i Skjemaportalen eller på Språksenterets side på TAVLA. 

Skjema er kun tilgjengelig fra admin-nettet/Citirix.