Brosjyre

Språksenteret har laget en brosjyre som inneholder nyttig informasjon om tilbudet som gis ved senteret. Trykk gjerne opp brosjyren og gjennomgå den med foresatte til barn som er aktuelle for Språksenteret.