Kartlegging ved inntak til VGS

Språksenteret har fått i oppdrag fra Avdeling for elevforvaltning og planlegging (EFP) å kartlegge elever som har søkt om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever skoleåret 2017/18. 
Elevene som har søkt inntak har ulik bakgrunn og er på forskjellig faglig nivå. Språksenteret tilbyr derfor ulik kartlegging ut i fra oppgitt informasjon i søknadspapirene. Alle elever blir innkalt til:
  • Kartlegging av elevens lytte- og skriveferdigheter i norsk og i matematikk (gruppe) og
  • Individuell kartlegging i muntlig norsk og fag 

Inntakskontoret fatter vedtak om skoletilbud for elevene på bakgrunn av kartleggingene fra Språksenteret og dokumentasjonen som er sendt med søknadene.