Kartlegging ved inntak til VGS

Språksenteret har fått i oppdrag fra Avdeling for elevforvaltning og planlegging (EFP) å kartlegge elever som har søkt om skoleplass etter individuell vurdering for minoritetsspråklige elever.
 
Elevene som har søkt inntak har ulik bakgrunn og er på forskjellig faglig nivå. Språksenteret tilbyr derfor ulik kartlegging ut i fra oppgitt informasjon i søknadspapirene. Alle elever blir innkalt til:

Inntakskontoret fatter vedtak om skoletilbud for elevene ut fra en helhetlig vurdering av kartleggingen fra Språksenteret og dokumentasjonen som er sendt med søknadene.