Traumer, stress og migrasjon 25.03.20, 22.04.20 og 13.05.20

Språksenterett har opprettet et samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP), som  jobber med å utarbeide et kurs som vil handle om traumeforståelse og traumesensitiv omsorg. Det er planlagt å gjennomføre kursrekken over tre halve dager i mars, april og mai 2020, og datoene er som følger:

25.03.2020, 22.04.2020 og 13.05.2020

 

Kurs traumer, stress migrasjon