Rødt nivå på Språksenteret

Illustrasjon

Rødt nivå innføres på Språksenteret fra og med tirsdag 17.11.20

Språksenteret går til rødt nivå fra og med tirsdag 17.11.20.  

For oss på Språksenteret betyr rødt nivå følgende:

·         Alle elever skal møte på skolen som vanlig.

·         Klasse 5-7A har kroppsøving i en gruppe, mens ungdomstrinnet har kroppøving i en gruppe. Vi deler Tøyenhallen i to, slik at hver gruppe har sin del.

·         Klassene har samme timeplan, men klasse 5-7A skal møte i ruta i skolegården som heter "10B". Ungdomstrinnet møter innerst i skolegården (ved gjerdet til barnehagen)

·         Klasse 5-7A henger av ytterklær i skap i 1.etg, mens ungdomstrinnet benytter seg av skap i 3.etg.

Språksenteret har elevgrupper med få elever i hver gruppe, og det ligger derfor godt til rette for at elevene kan holde avstand til hverandre.

Alle sammen MÅ følge smittevernreglene: Hold avstand, unngå fysisk kontakt, vask/ sprit hendene ofte og hold deg hjemme dersom du er syk. Elever på ungdomstrinnet som benytter seg av offentlig transport må bruke munnbind.

Vi håper at vi sammen kan klare å få kontroll på situasjonen slik at vi kan nærme oss en normal hverdag igjen.

Skulle det være noe som er uklart, er det bare å ta kontakt med oss på Språksenteret!

 

Red level at Språksenteret from, and including, Tuesday the 17th of November 2020.

Språksenteret will be at red level from, and including, Tuesday the 17th of November 2020.

For us at Språksenteret, the red level entails the following:

·         All students attend school as usual.

·         Class 5-7A has physical education (PE) in one group, while class 8-9 and class 10 have physical education (PE) in another group. We will divide Tøyenhallen, so that each group has their side. 

·         The classes will still follow the same schedules. Class 5-7A will meet in the square marked “10B” in the school yard. Class 8-9 and class 10 will meet in the school yard closest to the school (by the fence by the kindergarten).

·         Class 5-7A will hang their outerwear in lockers at the 1st floor, while class 8-9 and class 10 will use lockers in the 3rd floor.

Språksenteret has student groups with few students in each group, and it is therefore facilitated for the students to keep their distance from each other.

Everyone MUST follow the infection prevention measures: Keep your distance, avoid physical contact, wash/disinfect your hands often and stay at home if you are sick. Students in class 8-9 and class 10 must use an appropriate face covering or face mask when using public transport.

We hope that we together can manage to get control of the situation, so that we can get closer to a normal everyday life again.

If anything is unclear, please contact us!