Informasjon til foresatte ved Språksenteret/ Information for parents and guardians of students attending Språksenteret

Korona

Kjære foresatte.
Vi er i en vanskelig tid akkurat nå og mye informasjon bringes ut gjennom media. Vi på Språksenteret ønsker å dele noen råd og tips med dere.

Først og fremst vil vi minne om at skolen er stengt for å unngå smitte av Covid19 (Korona). I første omgang fram t.o.m 26.mars. Barna skal være mest mulig hjemme og inne. Det er likevel lov til å leke ute i mindre grupper (1-2 barn). Det skal ikke tilrettelegges for aktiviteter som bursdager, fotballspilling etc.


Vi har noen tips og råd til hvordan dere kan organisere hverdagen:
-Lag en dagsplan for aktiviteter hver dag. Denne bør innholde arbeidsøkter, pause og litt fysisk aktivitet.

-Følg planen fra lærerne.

-Gjør noe sammen i familien: spille brettspill, lage mat etc.


Vi ber alle følge rådene fra myndighetene, slik at vi sammen håndterer denne vanskelige situasjonen på beste måte. Har dere spørsmål kan dere ta kontakt med kontaktlærere.

 

Dear parents and guardians.

We are in a difficult time right now and a lot of information is being released through the media. We at the Language Center would like to share some advice and tips with you.


First and foremost, we want to remind you that the school is closed to avoid infection by Covid19 (Corona). Initially until March 26. The children should be at home and inside as much as possible. It is still allowed to play outside in smaller groups (1-2 children). Organized activities such as birthdays, football games etc. should not be organized or facilitated for.


We have some tips and advice on how to organize your everyday life:
- Create a daily schedule of activities each day. This should include work sessions, breaks and some physical activity.
- Follow the plan from the teachers.
- Do something together as a family: play board games, cook etc.

 

We ask that everybody follows the advice from the authorities, so that together we handle this difficult situation in the best way. If you have any questions, you can contact the contact teacher / main teacher.


Med vennlig hilsen/ With regards
Pål Einar Røch Johansen rektor/ Principal