Delvis åpning av skolen 27.april

Gutt og jente, med skoleelementer

I dag, 27. april, åpnet vi skolen for våre elever på 1.-4.trinn. Myndighetene har bestemt at skolen fortsatt vil være stengt for elever på 5.-10.trinn, og elevene vil derfor få digital undervisning.

Vi har i den siste tiden sett en positiv utvikling når det gjelder antall smittede i Oslo, og vi håper at vi om ikke lenge kan åpne skolen for alle elevene. Når skolen åpner igjen kan dere være trygge på at vi har gode rutiner for å forhindre smitte. Vi øker renholdet på skolen, vi sikrer at elevene sitter med god avstand fra hverandre og vi minner alle på å vaske hender.

Når vi får lov til å åpne for flere elever vil vi informere dere mer i detalj om det vi gjør for å forhindre smitte.

Lurer dere på noe er det bare å ta kontakt!

 

Today, the 27th of April, we opened the school for our pupils in 1st - 4th grade. The authorities have decided that the school will remain closed to all pupils in grade 5 - 10, and students will receive digital teaching.

We have recently seen a positive development when it comes to the number of infected people in Oslo, and we hope that we soon can open the school for all pupils. When the school does open again, you can be sure we have good routines to prevent infection. We have increased the cleanliness of the school, we ensure that the pupils sit at a good distance from other pupils and we remind everyone to wash hands frequently.

 

When we are allowed to open for more pupils, we will inform you in closer detail about what we do to prevent infection.

 

If you have any questions or worries, do not hesitate to contact us!

 

Med hilsen/With regards

 

Pål Einar Røch Johansen

Headmaster/Rektor