Bachtalo djes sale rom!

Romske flagget

8. april er den internasjonale romdagen. Datoen er valgt for å minnes den første verdenskongressen for romer, som fant sted i England i 1971. På vegne av Skolelostjenesten og Språksenteret ønsker vi å gratulere med dagen. 

Rom utgjør den største etniske minoriteten i Europa og er en av Norges fem nasjonale minoriteter. Skolelostjenesten er en del av Språksenteret og arbeider med den nasjonale minoriteten rom i skolen. 

Her kan du lære mer om rom: