Pålogging og levering i Inspera

For å kunne bruke Inspera Assessment du ha Feide-brukernavn og passord. Hvis du ikke har det, må du få det via skolens IKT-ansvarlig.