Gruppekartlegging i Silurveien 2

Her finner du den viktigste informasjonen om gruppekartleggingen. Du finner også to dokumenter som du kan laste ned. Der er det mer informasjon om gruppekartleggingen og hvordan du logger deg på og leverer i Inspera Assessment. Informasjonen om pålogging og levering i Inspera vil ligge på pulten i Silurveien 2. Vi har også flere lærer til stede som kan hjelpe deg. I tillegg vil du få mye av denne informasjonen sendt hjem i posten sammen med innkallingen. 

Gruppekartleggingen foregår i samme rom som andre søkere og tar ca. tre timer. Kartleggingen er digitalt og vi bruker verktøyet Inspera Assessment. Det er PCer og hodetelefoner i rommet.

Forberedelser:

  • Gjennomfør demoprøve på spraksenteret.inspera.no. Du logger inn med Feide og velger "demoprøver".
    • Hvis du ikke har Feide-bruker kan du spørre en lærer eller venn om å låne deres. Om dette er ikke er mulig, vil du dessverre ikke kunne gjennomføre demoprøven. De aller fleste synes likevel Inspera er lett å bruke, og vi vil hjelpe deg under gruppekartleggingen.
  • Lær deg Feide- brukernavn og passord. Kontakt IKT-ansvarlig på skolen om du ikke har det. Hvis det er umulig å lage Feide-bruker vil du få utdelt en nødbruker i lokalet.

 

Sted: Silurveien 2, 0380 Oslo.  

Tidspunkt: Se innkalling per brev og SMS

Prøveform: Skriftlig og digital via Inspera Assessment.

Ta med: Gyldig legitimasjon med bilde. Alt nødvendig digitalt utstyr finnes i lokalet, samt papir og blyanter. Eget utstyr (pc, headset og lignende) kan ikke brukes. Huskelapp med Feide-brukernavn og passord er lov å ha med.

 

Innhold i gruppekartleggingen:

Under finner du innholdet i gruppekartleggingen. Det er til sammen 16 oppgaver. Du må beregne tiden selv. Under er forslag til hvordan du kan disponere tiden.

Område  

Oppgave  

Forslag til bruk av tid

Lese

1-4

60 minutter 

Lytte

5-8

30 minutter 

Skrive

9-10

40 minutter (to oppgaver, 20 minutter per oppgave) 

Matematikk 

11-16

45 minutter