Gruppekartleggingen i Silurveien 2

Gruppekartleggingen foregår i samme rom som andre søkere og tar tre timer.

Forberedelser:

  • Gjennomfør demoprøve på spraksenteret.inspera.no. Du logger inn med Feide og velger "demoprøver".
  • Lær deg Feide- brukernavn og passord. Kontakt IKT-ansvarlig på skolen om du ikke har det.

Sted: Silurveien 2, Bygg C, Inngang B/C, 0380 Oslo.  

Tidspunkt: Se innkalling per brev og SMS

Prøveform: Skriftlig og digital via Inspera Assessment.

Ta med: Gyldig legitimasjon med bilde. Alt nødvendig digitalt utstyr finnes i lokalet, samt papir og blyanter. Eget utstyr (pc, headset og lignende) kan ikke brukes. Huskelapp med Feide-brukernavn og passord er lov å ha med.

 

Innhold i gruppekartleggingen:

Under finner du innholdet i gruppekartleggingen. Det er til sammen 16 oppgaver. Du må beregne tiden selv. Under er forslag til hvordan du kan disponere tiden.

Område  

Oppgave  

Forslag til bruk av tid

Lese

1-4

60 minutter 09:00-10:00

Lytte

5-8

30 minutter 10:00-10:30

Skrive

9-10

40 minutter (to oppgaver, 20 minutter per oppgave) 10:30-11:10

Matematikk 

11-16

45 minutter 11:15-12:00