Kompetanseutvikling og kurs

Som del av Språksenterets utadrettede virksomhet tilbys kurs og kompetanseutvikling for ansatte i innføringstilbud. Skoler med innføringstilbud kan også ta direkte kontakt med Språksenteret for avtale om konkrete kurs eller veiledningsoppdrag.

Eksempler på emner som kan inngå i kursene

 • Aktuelt regelverk
 • Prinsipper for god andrespråksopplæring
 • Særskilt språkopplæring (læreplanforståelse, nivåbeskrivelser i læreplanen, Det felles Europeiske rammeverk for språk)
 • Uttaleundervisning
 • Global grammatikk
 • Leseopplæring med et andrespråksperspektiv
 • Språkutviklende undervisning i alle fag
 • Vurdering av elevenes språkutvikling
 • Organisering
 • Mangfold og flerkulturelle perspektiver
 • Traumesensitiv omsorg og opplæring i innføringstilbud
 • m.m.

 

 

 

Kursrekke