Skjema

Permisjon

"Permisjonssøknad" brukes ved søknad om permisjon. Denne må fylles ut dersom eleven tas ut fra ordinær undervisning. 

 

Psykososialt miljø

"Skjema for å be om tiltak" og "Skjema for å klage på tiltak" brukes i sammenheng med psykososialt miljø. I følge opplæringsloven § 9a–1 har alle elever rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Språksenteret skal være trygt for elever og ansatte - og et godt sted for læring og utvikling. Språksenteret har nulltoleranse mot mobbing, vold og rasisme, samt annen krenkende atferd. Se denne siden for mer informasjon.

 

Utdanningsdirektoratet har også laget en brosjyre om dette på mange språk. Trykk på linken for å få følgende språk:

Norsk

Nynorsk

Polsk

Litauisk

Kurdisk

Arabisk

Somali