Skoleplass

Skoleplass i Osloskolen

 

Alle barn og unge i grunnskolealder som er i Norge har som hovedregel rett og plikt til grunnskoleopplæring.

Ta kontakt med den grunnskolen som er nærmest der du bor for å gjøre avtale om kartlegging ved Språksenteret og/eller skolestart eller

Ta kontakt med Språksenteret for avtale om tid for kartlegging av skolebakgrunn

Skoler i Oslo finner du her
https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoler-og-skoletilhorighet/skoler-i-oslo/

 

Rett til opplæring

Stortinget har vedtatt endring av reglene for oppstart av grunnskoleopplæring for barn som kommer til Norge. Endringen i opplæringsloven § 2-1 innebærer at barn skal få opplæring så raskt som mulig, og senest innen én måned. Endringen trådte i kraft 1. august 2017