Voksenstandard

Som ansatt ved Språksenteret skal du:

  • Ha tydelige og høye forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål og positiv atferd
  • Vise respekt, lytte til og ta på alvor alle henvendelser fra elever og foresatte.
  • Være en tydelig klasseleder med struktur og orden i undervisning og opplæring.
  • Sørge for et læringsmiljø som tar hensyn til elevenes relasjoner, motivasjon og følelser.
  • Være en god rollemodell for samarbeid, samspill og konfliktløsing. I tillegg å modellere gode arbeidsmetoder og strategier for elevene.
  • Sørge for at undervisningen er tilpasset elevenes ulike forkunnskaper og erfaringer, samt at undervisningen er orientert mot mål og progresjon i læringen.
  • Modellere og gi opplæring i lærings- og forståelsesstrategier og gode læringsprosesser.
  • Gi tydelige og konkrete tilbakemeldinger til elever og foresatte på faglig og sosial utvikling, samt arbeidsmetoder og innsats.
  • Informere foresatte om hva som er viktig for elevenes læring og hvordan de kan snakke med og støtte egne barn.
  • Forplikte deg til å realisere Språksenterets planverk (fag- og læringsmiljø og standarder).
Lærer og elev