Elevstandard

De viktigste lovene for deg som er elev, er opplæringsloven og forvaltningsloven. I tillegg finnes det forskrift til opplæringsloven og hele læreplanverket.

Som elev ved Språksenteret skal du:

  • Komme presis og bidra til at det er arbeidsro og orden i timene
  • Vise respekt, ta hensyn til og støtte andre medelever og voksne ved skolen for å bidra til et trygt og godt læringsmiljø (empati)
  • La mobiltelefon og annet elektronisk utstyr være avslått i timene.
  • Støtte og samarbeide med andre der det er naturlig (samarbeidsferdigheter)
  • Hevde deg selv og si egne meninger på en god måte. Videre skal du tørre å stå imot gruppepress og ta initiativ til, eller bli med i, lek/aktiviteter og samtaler som allerede er i gang (selvhevdelse)
  • Følge beskjeder og skolens regler. Ved vanskelige eller provoserende situasjoner skal du gå ut av situasjonen, gjerne oppsøke en voksen og tenke igjennom hvilke handlingsalternativer som er lurt eller riktig å bruke i situasjonen (selvkontroll)
  • Ta vare på deg selv, andre og skolen på en god og ansvarlig måte (ansvarlighet)
  • Jobbe med skolearbeid og lekser så godt du kan til enhver tid (ansvarlighet)

 

Det vises for øvrig til Forskrift om orden og oppførsel for Språksenteret.

Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix