Arrangementer under planlegging høsten 2019

Høst 2019

  • Nyankomne elever med særskilte behov (del 2), 15. oktober
  • Ledersamling
  • Åpen kafe/ erfaringsdeling
  • Programmering for nybegynnere, et praksisnært verksted, 13. november

 

Arrangementene legges ut på Utdanningsetatens kurssider for påmelding innen 13. august.