Alfabetisering, fra illitterær til funksjonell litterær

Fagdag